tafatt

tafatt
• bortkommen, förvirrad, tafatt, försagd, rådvill, rådlös, hjälplös
• famlande, trevande, osäker, tafatt, villrådig
• opraktisk, tafatt, hjälplös, oskicklig, fumlig, klumpig
• klumpig, ovig, ovarsam, tafatt, fumlig, oskicklig, lunsig
• klumpig, ovig, ovarsam, tafatt, fumlig, oskicklig

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • tafatt — I s (oböj. II adj ( a) klumpig, fumlig …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • rådlös — • bortkommen, förvirrad, tafatt, försagd, rådvill, rådlös, hjälplös • handfallen, häpen, rådvill, rådlös, bestört, förbryllad, obeslutsam, förlägen, generad • opraktisk, tafatt, hjälplös, oskicklig, fumlig, klumpig • bortkommen, förvirrad, tafatt …   Svensk synonymlexikon

  • fumlig — • handfallen, häpen, rådvill, rådlös, bestört, förbryllad, obeslutsam, förlägen, generad • klumpig, ovig, ovarsam, tafatt, fumlig, oskicklig • opraktisk, tafatt, hjälplös, oskicklig, fumlig, klumpig …   Svensk synonymlexikon

  • hjälplös — • bortkommen, förvirrad, tafatt, försagd, rådvill, rådlös, hjälplös • försvarslös, värnlös, hjälplös, utlämnad • opraktisk, tafatt, hjälplös, oskicklig, fumlig, klumpig • hjälplös, värnlös, vanmäktig, rådlös, skyddslös, utlämnad, övergiven,… …   Svensk synonymlexikon

  • klumpig — • oartig, ohövlig, ohyfsad, obelevad, klumpig • opraktisk, tafatt, hjälplös, oskicklig, fumlig, klumpig • klumpig, ovig, ovarsam, tafatt, fumlig, oskicklig …   Svensk synonymlexikon

  • oskicklig — • inkompetent, oduglig, oskicklig, okunnig, ineffektiv • oprofessionell, oskicklig, oproffsig • klumpig, ovig, ovarsam, tafatt, fumlig, oskicklig • opraktisk, tafatt, hjälplös, oskicklig, fumlig, klumpig …   Svensk synonymlexikon

  • rådvill — • handfallen, häpen, rådvill, rådlös, bestört, förbryllad, obeslutsam, förlägen, generad • bortkommen, förvirrad, tafatt, försagd, rådvill, rådlös, hjälplös • hjälplös, värnlös, vanmäktig, rådlös, skyddslös, utlämnad, övergiven, hopplös •… …   Svensk synonymlexikon

  • villrådig — • förlägen, generad, besvärad, förvirrad, villrådig, osäker, tveksam • famlande, trevande, osäker, tafatt, villrådig • famlande, trevande, osäker, tafatt, villrådig, oviss …   Svensk synonymlexikon

  • bortkommen — • förvirrad, bortkommen, vilsen, generad, förlägen, förbryllad, bestört, vimsig • bortkommen, förvirrad, tafatt, försagd, rådvill, rådlös, hjälplös …   Svensk synonymlexikon

  • famlande — law • famlande, trevande, osäker, tafatt, villrådig …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”